share

Broneeri proovisõit

Registreerimisega nõustute, et AGCO töötleb teie andmeid vastavalt AGCO privaatsustingimutele. Parima kliendikogemuse saamiseks vajame teie nõusolekut. See deklaratsioon on vabatahtlik ja selle saab igal ajal tagasi võtta.

AGCO privaatsustingimused: https://www.agcocorp.com/privacy.html

Nõusoleku deklaratsioon

Registreerimisega nõustute, et AGCO töötleb teie andmeid vastavalt AGCO privaatsustingimutele. Parima kliendikogemuse saamiseks vajame teie nõusolekut. See deklaratsioon on vabatahtlik ja selle saab igal ajal tagasi võtta.

  • Nõustun, et AGCO Corporation ja tema tütarettevõtted (koos, "AGCO") saavad minu andmeid kasutada turunduse, turu-uuringute ja reklaami eesmärkidel ning neid koguda, töödelda ja nendel eesmärkidel kasutada.

Mida see tähendab?

Isikuandmed Isikuandmete all peame silmas teavet enda kohta (st nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, ettevõtte kontaktandmed, amet ja muu sarnane teave minu isiku kohta), demograafilist teavet (st vanus, sugu, asukoht) ja andmeid, mis on seotud teie äriettevõttega. Neid andmeid võib turunduse, turu-uuringute ja reklaami eesmärgil edastada ettevõttele AGCO Corporation ja tema tütarettevõtetele (koos „AGCO”) ning neid koguda, töödelda ja kasutada nendel eesmärkidel. Seetõttu võite saada teavet AGCO pakutavate toodete ja teenuste kohta.

  • Soovin saada teavet ja pakkumisi Valtra toodete, teenuste ja ürituste kohta järgmiselt:

Kui te ei anna oma nõusolekut, ei saa me teiega ühendust võtta ega anda teile teavet eripakkumiste ja tutvustuste kohta.

Võite nõusoleku igal ajal täielikult või osaliselt tagasi võtta, ilma AGCO-le põhjust märkimata. Võite kasutada oma juurdepääsuõigust, andmete parandamist, kustutamist ja vastuväidete esitamist, kirjutades AGCO-le aadressil AGCO International GmbH, Data Privacy, Victor von Bruns-Strasse 17, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Šveits või lihtsalt kirjutades e-kirja aadressile: dataprivacy @ agcocorp. com Täname Teid!