Valtra Oy Ab kui sponsor

Valtra Oy Ab kui sponsor

Sponsorlus

Meie väärtused on Valtra vundamendiks. Neist juhindume oma otsustes ning suhetes klientide, tarnijate, edasimüüjate, ettevõttete ja üksteisega
Meie põhiväärtused on meeskonnatöö, avatus, usaldus, algatusvõime ja lugupidamist. Koostööga soovime me tuua esile Valtra ainulaadset, usaldusväärset ja mitmekülgset brändi.

Nende eesmärkide saavutamiseks püüame veelgi tõhusamalt rakendada ja edasi arendada meie põhimõtteid ja tegevuspraktikat. Meie tegevus ja tööpõhimõtted tuginevad Valtra väärtustele, mis on vastavuses kehtiva seadusandluse, kohaliku reglemendi ja meie omaniku eetiliste tõekspidamistega. Me teeme tihedat koostööd meie klientidega.

Valtra Pulling Team

Valtra Pulling Team on võistelnud Pro Stock kategoorias juba üle 20 aasta. 

Valtra Pulling Team on olnud üks edukamaid meeskondi antud alal: on võitnud mitmeid Euroopa Meistrivõistlusi ja EM medaleid.

Valtra on meeskonna peasponsor. Meeskond loob rahvusvahelise tuntuse Valtrale Põhja- ja Kesk- Euroopas.

pulling.valtra.com/

Valtra Pulling Team

JYP

Valtra on olnud JYP hokimeeskonna peaponsor aastast 2004.

Valtra ja JYP alustasid koostööd, kuna mõlemal on sarnased väärtused, nagu meeskonnatöö, professionaalsus ja sihikindlus.

Koostöö JYPga on toonud Valtrale tuntust väljaspool traditsioonilist põllumajandust meedia vahendusel.

www.jypliiga.fi/

JYP