Valtra Dual Fuel traktorid – Loogiline valik

Valtra Dual Fuel traktorid

Valtra Dual Fuel traktoriga saab mõistlikult vähendada kasvuhoonegaaside kogust põllu- ja linnatöödes, kui kasutate diisli asemel keskkonnasõbralikumat maagaasi.

Valtra Dual Fuel traktorid töötavad maagaasi või liikluses kasutamiseks sobiva kvaliteediga täiustatud biogaasi ning diisli jõul. Valtra Dual Fuel traktorite puhul muudetakse standardset AGCO diiselmootorit nii, et see kasutab kaht tüüpi kütust. Enamus, s.o kuni 83 % võimsusest toodetakse metaani abil maagaasist või täiustatud biogaasist ning väike osa diiselkütuse abil, süütamaks diisliprotsessile vajalikku gaasi ja õhu segu.

Valtra Duel Fuel on saadaval Valtra N-seeria HiTech ja HiTech 5 mudelitega N103.4, N113 ja N123.

Kahekütuselise süsteemi kasutegurid

  • Lihtne ja praktiline taastuvenergia kasutamise viis
  • Diiselkütusega traktoriga võrreldes ei ole vaja teha mööndusi kasutamisel, tulemuslikkuses, ohutuses ega mugavuses
  • Diiselkütusega traktoriga võrreldes on kasutamine ökonoomsem
  • Dual Fuel lahendus vastab üldistele ohutuseeskirjadele, liikluseeskirjale ja saastet käsitlevatele eeskirjadele
  • Edendab ja soosib alternatiivkütuste kasutamist käsitlevate õigusaktide, tingimuste ja infrastruktuuri arendamist.
  • Võib märkimisväärselt aidata vähendada saastet ja aidata säästa fossiilkütust.

Tulemuslikkuse osas järeleandmisi ei tehta

Valtra Dual Fuel traktorite kasutamine ja tulemuslikkus vastavad standardse diiseltraktori omadele. Kahekütuselises mootoris toimub gaasi süttimine väikeses koguses diislikütuse sissepritsimise järel.

Täpse ja tõhusa sissepritse tagamiseks on süsteem varustatud sisselasketorustikuga, millesse on integreeritud elektroonilised gaasipihustid ja gaasianum ja mis toimib samaaegselt tavapärase diisli sissepritsesüsteemiga. Hetkel kohaldatavatele heidete piirväärtustele vastamiseks on traktor varustatud diisli ja gaasi heidete vähendamise mudelipõhise süsteemiga (sh oksüdatsioonikatalüsaatoriga). Diisel- ja kahekütuselise mootorite tööd ja heidete vähendamise süsteeme juhitakse ühise juhtsüsteemiga, mis on varustatud mõlema kütuseliigi elektrooniliste juhtseadistega ja mis on seotud traktori juhtsüsteemiga.

Gaasipaagid on valmistatud vastupidavast komposiitmaterjalist ning need paiknevad kabiini põranda all, kus nad ei mõjuta raskuskeset, varjuta nähtavust, mõjuta kliirensit ega sega vajalike seadmete, nt frontaallaaduri kasutamist. Gaasipaagi mahutavus on 192 liitrit ja maksimaalne täiterõhk on 200 baari. Sellises suuruses gaasipaak võimaldab töötada umbkaudu neli tundi, aga traktori etteotsa võib paigaldada lisapaagid, näiteks täiendava raskusena. Diiselpaagi suurus on sama mis tavalisel traktoril. Kui gaas on otsas, lülitub mootor automaatselt ainult diisli kasutamise režiimile.

N103.4 HiTech Diisel Kahekütuseline
Jõusiirdevõlli võimsus kW/ p/min 69 / 2000 69 / 2000
Jõusiirdevõlli võimsus hj/ p/min 94 / 2000 94 / 2000
Pöördemoment Nm/ p/min 460 / 1500 480 / 1400
Suhe, %
Diisel / Gaas
100 / 0 17 / 83

Arendamisele ja testimisele on kulutatud aastaid

Valtra on juba aastaid tegelenud kahekütuselise süsteemi ja biogaasi tehnoloogia arendamisega. Alljärgnevalt toome ära mõned olulised verstapostid.

2008

  • Alustatakse kahekütuselise traktori väljatöötamist

2009

  • Kasutusele võetakse esimene N101 mudel, mida testitakse erinevates töökeskkondades

2010

2011

2012

2013

2014

  • Jätkub mudelite N103.4,  N113 ja N123 tootmine

Tehnilised andmed

Diislisüsteem: ühisanumaga sissepritsesüsteem

Gaasisüsteem: kolm komposiitmaterjalist gaasiballooni, suurim rõhk 200 baari, ühe maht 64 liitrit, kokku 192 liitrit (võrdub 35 l diiselkütusega)

Kõrgrõhuahel nelja elektromagnetilise ja manuaalventiiliga, mis mootori seiskamisel automaatselt sulguvad, manomeetriga, NGV-1 liitmikuga gaasi lisamiseks, elektromagnetilise lukustusventiiliga

Madalrõhuahel rõhuregulaatoriga, mis vähendab rõhku umbes 3,5 baarini, filtri ja ühisanumaga süsteem, mis pritsib gaasi kõigisse balloonidesse

Gaasikomponentide paigaldamine toimub Euroopa sõidukimääruste ECE R110 ja R115 kohaselt.

Elektrooniline juhtimisseadis optimeerib gaasi kogust vastavalt vajalikule võimsusele ja juhtimistingimustele.

Heitgaasisüsteem on süsivesinike ja metaani elimineerimiseks varustatud Ecocat katalüsaatoriga.

Gaasi kvaliteet: Valtra Dual Fuel süsteem kasutab liikluses kasutamiseks sobiva kvaliteediga maagaasi ja täiustatud biogaasi, mis on võrdväärne liikluses kasutamiseks sobiva kvaliteediga maagaasiga. Nii saab mõlemat kütust kasutada teise asendajana ning segada neid gaasivõrgustikes jm. Metaani kogus liikluses kasutamiseks sobiva kvaliteediga biogaasis peaks olema umbes 95 % (+/- 2 %). Homologatsiooni ja tüübikinnituse eeskirjadele vastamiseks peab olema tagatud standarditud kütuse kvaliteet.

N-seeria mudelite N103.4, N113 ja N123 põhiandmete vaatamiseks klõpsake siia.

Märkus


Traktor on valmis erandlikuks tüübikinnituseks (riiklik) ja Valtra teostatavaks hoolduseks. Olenevalt riiklikest õigusaktidest võib kahekütuselise traktori registreerimiseks vaja minna eraldiseisvat heakskiitu, kuna kahekütuseliste sõidukite homologatsiooni eeskirjade osas ei ole veel kokkulepet saavutatud.

Tagasi üles