Avaldused isikuandmete puutumatuse kohta

Üldist

AGCO Corporation ja selle tütarettevõtted („AGCO”) haldavad seda veebisaiti teabe edastamise, koolitamise, turunduse ja kommunikatsiooni eesmärgil.  Käesoleva avalduse eesmärk on selgitada, kuidas me kasutame isikuandmeid, mida me selle veebilehe kaudu teise kohta võime saada.  Isikuandmete puutumatuse tagamine ja kaitsmine on AGCO jaoks oluline. Kõik andmeid töödeldakse konfidentsiaalselt ja me oleme pühendunud vastavuse tagamisele andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevate õigusaktidega.  Käesolev sait võib kasutada mitmesuguseid vahendeid, võimaldamaks saidi külastajatel osutada huvi või küsida teavet AGCO toodete ja teenuste kohta.  Seoses sellega võidakse teilt küsida isikuandmete edastamist, et teie päringut oleks võimalik töödelda.  Nende andmete esitamine on vabatahtlik. Käesolevat veebisaiti kasutades nõustute andmete kogumise ja kasutamisega siin kirjeldatud viisil. Te võite oma nõusoleku igal ajal tühistada võttes meiega ühendust.

Lisateave

1.Milliseid isikuandmeid kogutakse?
Teilt võidakse küsida teatud andmeid, nagu näiteks teie nimi, elukutse, e-posti aadress, postiaadress ja telefoninumber.

2. Kuidas kogutud andmed seejärel kasutatakse?
Me säilitame andmeid ja salvestame need oma andmebaasidesse või muudesse salvestusmeediumitesse. Andmeid kasutatakse ka meie veebiteenuste haldamiseks, turu- ja kliendianalüüsiks ning meie teenuste ülevaatamiseks, arendamiseks ja parendamiseks. Sellega seoses võidakse selliseid andmeid kasutada turundus- ja reklaamieesmärgil ning teie teavitamiseks toodetest ja teenustest.

3. Kus andmed avaldatakse või kuhu edastatakse?
Me ei müü ega rendi teie isiklikke andmeid teistele. Me võime edastada teie andmed järgmistele isikutele, kes võivad neid  kasutada vastavalt punktile 2 eespool:

  • töötajad ja esindajad, kes haldavad teie poolt praegu või edaspidi tellitud kontosid, tooteid ja teenuseid;
  • esindajad, kes profileerivad teie andmeid meie turunduseesmärgil;
  • igaühele kohustuslikus korras või seaduslikul alusel;
  • SGCO vahendajatele, edasimüüjatele või äripartneritele;
  • AGCO Groupi tütarettevõtetele kogu maailmas, mis võivad paikneda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

4. Kuidas on lood „küpsistega”?
Küpsised on andmefragmendid, mida võidakse saata teie arvuti kõvakettal asuvasse brauserisse, võimaldamaks meil pakkuda teile teatavaid funktsioone ja varustamaks meid andmetega veebisaidi külastatavuse kohta.  Samuti võime me kasutada küpsiseid, et muuta veebisait kasutajasõbralikumaks, nt salvestades teie salasõna.  Suurem osa brausereid lubab küpsiste kasutamist automaatselt, kuid te ei pea neid lubama. Tavaliselt saate oma brauseri seadeid muuta ja lubamise keelustada, ning ka siis peaksite saama kasutada enamikku veebilehe funktsioone.

5. Lapsed
Me ei kogu teadlikult andmeid lastelt. Me palume vanemate või seaduslikel hooldajatel kontrollida laste tegevust sellel saidil ning mitte lasta neid selle veebisaidi kaudu andmeid esitada. See veebisait on ette nähtud kasutamiseks ainult täiskasvanutele.

6. Küsimused ja vastused ning parandusettepanekud
AGCO vastab kõigile õiguspärastele teabepäringutele. Taotlemise korral parandab, muudab või kustutab AGCO tele isikuandmeid. Kui soovite sellise taotluse esitada või teil on küsimusi või kommentaare palun võtke meiega ühendust.